Instroom nieuwe studenten daalt, maar dat hadden we dus al verwacht

Minder nieuwe studenten op de Hanze. Die geleidelijke daling van de studentenaantallen is een nationale trend. Ook de herinvoering van de basisbeurs keert het tij niet.

De Hanze schreef dit studiejaar 6894 nieuwe eerstejaars in. Dat zijn er 171 minder dan het jaar ervoor. Vooral het aantal bachelor-studenten neemt af, met name het aantal Verpleegkunde-studenten.

‘Dit hadden we verwacht’, zegt Hanze-woordvoerster Evanya Breuer. ‘Net als bij andere hogescholen en universiteiten nemen de studentenaantallen ook bij ons geleidelijk af.’ Een trend, dus, die vooral voortvloeit uit demografische ontwikkelingen (er zijn gewoon minder jongeren). Ook de herinvoering van de basisbeurs leidt om die reden niet tot een stijging van het aantal studenten.

De Vereniging Hogescholen ziet een lichte daling van slechts 0,13 procent

De geleidelijke afname van het aantal hbo-studenten in Nederland komt ook naar voren in de voorlopige cijfers van de Vereniging Hogescholen. ‘De instroom van nieuwe studenten in het hoger beroepsonderwijs is dit studiejaar 23-24, met een verschil van -0,3 procent, ongeveer gelijk aan die van vorig studiejaar.’

De doorstroom van mbo’ers naar Verpleegkunde stokt

Het aantal Verpleegkunde-studenten van de Hanze daalde met maar liefst een kwart. Vorig jaar waren het er nog 366. Hierin loopt de Hanze voor op de landelijke trend die aangeeft dat het aantal Verpleegkundestudenten in Nederland met 20 procent daalt. Dit heeft onder andere te maken met het imago van het beroep. Denk aan de hoge werkdruk, de lage beloning en het fysiek en mentaal zware werk. Maar, zegt de Hanze, ook de doorstroom van mbo’ers stokt. ‘De arbeidsmarkt is goed, de tekorten in de zorg zijn enorm, en dus krijgen afgestudeerde mbo’ers meteen een baan aangeboden.’

Hanze is blij met groei masters, AD-studenten en studenten voor tekortsector techniek    

Andere Hanze-opleidingen zijn populairder geworden. Er zijn meer master- en associate degree-studenten bijgekomen, beide laten een stijging zien van ongeveer 12 procent. Landelijk stijgt het aantal masterstudenten met 7 procent, dus de Hanze groeit hier sneller. Langzamer dan gemiddeld is de groei van het aantal Hanze-studenten aan een associate degree, die zit landelijk flink in de plus, met een stijging van maar liefst een vijfde.

De Hanze is tevreden over de stijgende instroom bij de techniekopleidingen, terwijl er landelijk sprake is van een daling. Dick Pouwels, de voorzitter van het College van Bestuur zegt: ‘We zijn content dat onze instroom bij de tekortsector techniek stijgt en dat onze associate degree- en masteropleidingen meer studenten mogen verwelkomen. De associate degrees zijn heel belangrijk voor de toegankelijkheid van het hbo. De masteropleidingen spelen een sleutelrol in de ontwikkeling van de beroepspraktijk met praktijkgericht onderzoek en innovaties bij bedrijven en instellingen.’

En wat doen we met het politieke twistpunt van dit moment: de internationals?

Ook de Rijksuniversiteit Groningen zag een daling van het aantal studenten met zo’n 3 procent. Het gaat voornamelijk om een krimp van het aantal masterstudenten. Het aantal bachelorstudenten daalt ook, maar niet zo hard. Opmerkelijk is dat de RUG sneller krimpt dan andere Nederlandse universiteiten.

De instroom van het aantal internationale studenten blijft op de Hanze gelijk, deze lijn is al een aantal jaren constant. In totaal studeren er aan de Hanze ongeveer 3000 buitenlandse studenten, ongeveer 10 procent van de totale studentenpopulatie.

Bij de RUG zien ze een harde daling van het aantal internationals, dit heeft vermoedelijk te maken met het stoppen van pr-activiteiten in het buitenland en het tekort aan studentenkamers (zo stelt de landelijke koepelorganisatie Universiteiten van Nederland).

Al met al lijkt het hoger onderwijs gevolg te geven aan de oproep van de politiek.

Het staat ook in bijna alle verkiezingsprogramma’s van Nederlandse politieke partijen: stel grenzen aan het aantal internationale studenten in Nederland. Soms staat het er nog rigoureuzer: laat de Nederlandse taal weer de norm worden.
Niet iedereen zingt mee in dit koor. Deze week riepen vijf (technische) universiteiten op om het aantal buitenlandse studenten niet te veel te laten inkrimpen. Nederland kampt immers al jaren met  een tekort aan technici.

Maar al met al lijkt het hoger onderwijs gevolg te geven aan de oproep van de politiek. ‘Deze cijfers laten zien dat de groei van de internationale instroom op universiteiten is gestuit’, zegt Jouke de Vries, interim-voorzitter van de Universiteiten van Nederland. ‘In de bachelor hebben we dit jaar zelfs minder nieuwe internationale studenten. We roepen de politiek echter wel op om geen radicale maatregelen te nemen die de kwaliteit van ons onderwijs en onderzoek ernstig kunnen schaden.’

Foto (fragment): Clay Banks