Instroom: PA is mannenmagneet

De Pedagogische Academie (PA) van de Hanzehogeschool heeft het hoogste percentage mannelijke eerstejaars van Nederland. Eenderde van de PA-instroom, het aantal nieuwe studenten, is van het mannelijk geslacht. Het landelijk gemiddelde is zeventien procent. Hanze-topman Henk Pijlman vermoedt dat de aantrekkingskracht van de Magneet (de ruimte waarin de aandacht voor techniek in het basisonderwijs gestalte krijgt) de populariteit onder jongens verklaart.
In totaal schreven zich op de Hanzehogeschool 6.824 nieuwe studenten in (een toename van 136 studenten). 4.280 studenten ontvingen het afgelopen jaar een diploma (een stijging van 254). Zorgelijk is de sterke daling van het aantal deeltijdstudenten. Pijlman wijt dit aan het hoge prijskaartje dat de overheid aan tweede studies hangt: ‘We vragen ons zelfs af of we onze deeltijdstudies wel in de lucht kunnen houden.’