Ga naar de inhoud

Jaimy onthult skelettenmeisjes bij MBRT

MBRTJaimy Poll (16), leerling van de W.A van Lieflandschool voor voortgezet speciaal onderwijs, onthulde op maandag 17 februari bij de opleiding Medisch
Beeldvormende en Radiotherapeutische Technieken in het Wiebengacomplex vier
schilderijen die ze in opdracht voor de opleiding MBRT maakte. Jaimy: ‘Vorig
jaar heb ik hier stage gelopen. Ik kreeg van Willem Bolhuis (locatie-coördinator
van het Wiebengacomplex. red.) te horen dat het zo leeg was in dit lokaal en ze
vroegen me of ik vier panelen voor hen wilde schilderen.’ Jaimy liet zich bij het
maken van haar kunstwerken inspireren door de opleiding. ‘Het moest iets worden
dat met de school te maken heeft, dus heb ik twee schilderijen met
skelettenmeisjes gemaakt.’ De andere twee schilderijen die Jaimy voor MBRT
maakte, werden abstract. Daarna volgde er nóg een opdracht: het beschilderen
van drie akoestische panelen voor het Healthy Aging Activity Lab. Jaimy werkte zeven weken aan haar opdrachten, de materialen werden beschikbaar gesteld door
Academie Minerva.
‘De leerlingen van de W.A. van Lieflandschool lopen een half jaar stage op het
Wiebengacomplex’, vertelt Marian Nijman, adjunct-directeur van de school. ‘Ze
doen er arbeidservaring op bij het Facilitair Bedrijf, de repro en de catering
om op hun zestiende een richting te kiezen voor het vervolg van hun opleiding.’
Acht medeleerlingen van Jaimy kregen na de feestelijk onthulling een
certificaat uitgereikt omdat ze hun stage op het Wiebengacomplex met succes hadden afgesloten. Ook de begeleiders werden door de leerlingen in het zonnetje gezet. Jaimy ontving een speciaal certificaat, voor ontwerpen en schilderen in
opdracht.