Onderwijsraad: PA moet nog strenger

Onderwijs wil PA-eisen aanscherpen

De kwaliteit van leraren moet nog steeds omhoog. Dat vindt de Onderwijsraad die de veranderingen van de afgelopen jaren onder de loep nam. Sinds 2007, toen de commissie-Rinnooy Kan de kat de bel aanbond, hebben hogescholen maatregelen getroffen om de kwaliteit van de lerarenopleidingen en de Pedagogische Academie (PA) te verhogen. Zo zijn de eisen die aan beginnende leraren worden gesteld vastgelegd, toetst een landelijk eindexamen de bekwaamheid in pedagogiek en didactiek, bieden de opleidingen specialisaties aan en moeten nieuwe studenten toelatingstoetsen maken. De Onderwijsraad denkt dat een en ander ertoe heeft geleid dat zwakkere en minder gemotiveerde studenten niet meer voor de PA kiezen. (Het aantal PA-studenten daalt sinds enige jaren inderdaad behoorlijk.) 
De Onderwijsraad verwacht in de komende jaren dus beter toegeruste leerkrachten, maar wel minder. Om dat aantal te verhogen raadt de Onderwijsraad in zijn rapport Kiezen voor Kwalitatief Sterke Leraren de opleidingen aan om nog beter te selecteren aan de PA-poort en hogere eisen te stellen aan verplichte na- en bijscholing, waarvoor een register moet worden aangelegd. Door deze maatregelen zal, zo schat de raad in, de status en de aantrekkingskracht van het beroep toenemen. 
Verder pleit het rapport voor een intensievere begeleiding van beginnende leraren en een betere beoordeling van het functioneren in de praktijk. Daarnaast wil de raad een scholingsplicht (én register) voor schoolleiders.