Student & Water kan niet wachten: Noorderzijlvest moet vergroenen

Student & Water wil het waterschap Noorderzijlvest flink vergroenen. Lijsttrekker Ale ten Cate: ‘Laat ons de belangenbehartiger van de toekomst zijn.’

‘De bodem stort in’, zegt Ale ten Cate. ‘Je zou denken: aardbevingen. En dat speelt een rol, maar los daarvan is inklinking van het land een groot probleem. En dan vooral in het Noorden, in Groningen én Friesland, daar is de bodemdaling in Nederland het grootst.’
De in Thesinge opgegroeide Ale ten Cate wil hoofdingeland worden, zo noemt men een lid van het Algemeen Bestuur van een waterschap. De kandidatenlijst van zijn Student & Water telt maar liefst 37 studenten die een woordje zouden willen meespreken in het waterschap Noorderzijlvest. (Al moeten we dat niet overdrijven, want de meesten staan er alleen maar op als lijstduwer).

‘Blauwalg in de recreatieplassen, daar kan het waterschap iets aan doen’

‘We schatten dat we op 15 maart zo’n 7500 stemmen nodig hebben om een zetel te bemachtigen’, zegt Ale. ‘Of we dat halen, weet ik niet. Makkelijk wordt het sowieso niet.’
De populariteit van de verkiezingen voor de waterschappen groeit. In 2019 brachten iets meer dan de helft van de kiesgerechtigden hun stem uit. Dat houdt niet over, maar het was wel méér dan ooit.
Dik vijftig procent, Ale vindt dat nog te weinig. ‘Waterschappen hebben een belangrijke functie. Ze beheren de waterkeringen, zoals dijken, dammen en sluizen, maar ze zorgen er ook voor dat er voldoende water is en dat dat water van goede kwaliteit is. Het is je misschien weleens opgevallen dat er de laatste jaren veel blauwalg voorkomt. Dat komt onder meer doordat het water warmer wordt en dat gebeurt dus sneller op ondiepe plekken waar het water stilstaat. Daar kan het waterschap iets aan doen.’

Met elkaar hebben studenten veel kennis en een grote denkkracht

Wat precies, dat weet de derdejaars Geschiedenis niet. ‘Dat hangt af van de omstandigheden ter plekke. Maar daar komen we wel achter. We hebben enorm veel kennis in de groep. Studenten scheikunde, biologie en duurzame energie. En als we de kennis zelf niet hebben, weten we die wel te vinden. Wetenschappelijke instanties genoeg in Groningen. We hebben de Energy Academy Europe en EnTranCe, daar lopen we als student zo naar binnen met onze vragen en ideeën. Met elkaar hebben we zonder enige twijfel een behoorlijk grote denkkracht’, zegt Ale, die in september een tweede studie oppakte, Natuurkunde.
Aan vertrouwen ontbreekt het Student & Water niet. ‘Het is ook een kwestie van urgentie’, zegt Ale, ‘de huidige generatie studenten denkt goed na over zaken als het milieu, duurzaamheid en vooral over klimaatverandering. Logisch ook, want wij zullen de gevolgen meemaken. En we hebben nu eenmaal een stem om hem te gebruiken.’

Studenten betalen waterschapsbelasting, en wie betaalt mag stemmen

Een grotere biodiversiteit staat hoog op de agenda van de kersverse partij. ‘Hoe diverser Noorderzijlvest is, hoe beter. Dat was voor ons geen vraag, maar een kwestie van zeker weten. We mogen dan wel studenten zijn, maar we kennen het soort gebied waarover we praten goed. Dewi (Koster, met wie Ale de functie van hoofdingelande wil delen red.) komt uit Borger en ik uit Thesinge. En we hebben nog meer studenten op de lijst staan die in de regio zijn opgegroeid. Maar dan nog, wie in de stad Groningen woont heeft ook recht van spreken.’
Zelfs buitenlandse studenten hebben stemrecht, zegt Ale. ‘Het is heel simpel, wie waterschapsbelasting betaalt mag stemmen. En studenten betalen die belasting ook, al merken ze dat vaak niet, want het bedrag is meestal verwerkt in de servicekosten.’

Van Student & Stad keek men in het begin ook vreemd op

Student & Water heeft ook de recreatieplassen tot prioriteit verkozen. ‘Nee’, zegt Ale, ‘dat is geen stunt en ook geen lokkertje. Noorderzijlvest heeft in vergelijking met andere waterschappen de minste recreatieplassen. Daar mogen er dus best een paar bijkomen. Het maakt het gebied nog aantrekkelijker dan het al is. Niet alleen voor studenten, maar voor iedereen.’
Het mogen dan wel studenten zijn, maar de ambities zijn bittere ernst. ‘We willen wel degelijk een stem worden. Van de partij Student & Stad keek men in het begin ook vreemd op. Maar het is inmiddels wel een vaste waarde in de gemeentepolitiek.’

De gemiddelde leeftijd van het bestuur van een waterschap is zestig, die mag wel wat omlaag

Met Student & Stad heeft Student & Water verder weinig te maken. ‘Het idee voor de verkiezingsdeelname ontstond op een avond van studie-verenigingen en mensen die zich bezighouden met studenten-inspraak en medezeggenschap op de RUG en de Hanze. Dat was een paar dagen voor de deadline. Zullen we meedoen? vroeg iemand en we zeiden allemaal ja. Dat is dan wel weer studentikoos: vlak voor de deadline tijdens een borrel.’

De gemiddelde leeftijd van het bestuur van een waterschap is zestig jaar. Die kan volgens Ale, die zelf nog maar negentien is, ook wel wat naar beneden. ‘Ja, duurzamer en diverser, dat geldt ook voor de leden van het waterschap zelf. Waarom niet?’, lacht hij. ‘In de waterschappen zitten van oudsher veel belangenbehartigers, zoals de boeren en bedrijven. Zelfs de sportvissers zijn vertegenwoordigd. Laat ons dan de belangenbehartigers namens de toekomst zijn.’

Wie en wat kiezen we op 15 maart?
Het algemeen bestuur van het Waterschap Noorderzijlvest telt 23 leden. Vier leden kunnen niet worden gekozen, twee van deze zogeheten geborgde zetels worden aangewezen door land- en tuinbouworganisatie LTO-Noord en de andere twee door de Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren. De bezetting van de overige negentien zetels wordt vastgesteld na de verkiezingen van 15 maart 2023. De zittingsduur van het algemeen bestuur is vier jaar.
Wie wil weten waarin de elf verkiesbare partijen verschillen kan de programma’s lezen of de stemwijzer raadplegen.