Ga naar de inhoud

Studenten zetten WIJSheid in voor Groningen

Studenten en stadjers hebben vaak maar weinig contact met elkaar. Het project WIJS wil die contacten intensiveren: in ruil voor studiepunten krijgen studenten de kans om iets te doen voor de stad.

Groningen 20161108. WIJS. Wijk Inzet door Jongeren en Studenten, winkelcentrum Paddepoel. foto: Pepijn van den Broeke

Je zou het er niet verwachten tussen de supermarkten, drogisterijen en een leegstaande slijterij, maar het hoofdkwartier van het project Wijk Inzet door Jongeren en Studenten (WIJS) zit in winkelcentrum Paddepoel. Precies waar de doelgroep, de doorsnee-inwoner van Groningen, zich bevindt. Het voormalige tapasrestaurant is studentikoos ingericht, het meubilair een informeel allegaartje. Studenten zitten achter hun laptops aan tafels te werken, achterin uitnodigende banken. Aan de muren en op borden hangen posters met gekleurde post-its. Iedere plakker vertegenwoordigt een studentenproject in uitvoering. ‘Dit studiejaar zijn er al dertig nieuwe projecten bijgekomen waaraan in totaal zo’n vierhonderd studenten werken’, vertelt Harald Hilbrants, één van de initiatiefnemers.

Groningen 20161108. WIJS. Wijk Inzet door Jongeren en Studenten, winkelcentrum Paddepoel. foto: Pepijn van den Broeke

Niet alleen overlast
Socioloog Hilbrants deed voor zijn afstudeerscriptie aan de Rijksuniversiteit Groningen onderzoek naar studentenparticipatie in de stad. ‘Studenten doen graag iets voor de stad, zo bleek, maar ze hebben het vaak erg druk. De studie, de bijbaan, en allerlei andere typische studentendingen slokken echter zoveel tijd op dat dat erbij inschiet.’ De Gemeente Groningen, waar Hilbrands nu werkt, zocht naar initiatieven die ervoor konden zorgen dat studenten iets konden bijdragen aan de stad, iets positiefs, iets waardoor stadjers bij het woord studenten niet meer meteen denken aan overlast. Hilbrants ging op zoek naar voorbeelden en nam samen met een collega contact op met de Academie voor Sociale Studies van de Hanzehogeschool. ‘De opleiding Toegepaste Psychologie wilde meer naar buiten treden, meer de wijken in en studenten meer concrete opdrachten geven.’ Een match was geboren, en de kiem voor WIJS was er.

Die verschillende opleidingsachtergronden zorgen voor een interessante dynamiek

De projecten van WIJS variëren enorm. ‘Studenten doen onderzoek, organiseren activiteiten voor buurtbewoners, ondersteunen bewonersinitiatieven en geven advies in de steunpunten die de studenten hebben opgezet.’ Stadjers kunnen in het pand in Paddepoel terecht bij een juridisch en financieel steunpunt, een steunpunt voor ondernemers, een steunpunt voor sociaal-maatschappelijke vraagstukken en een steunpunt voor verzekeringen.
Groningen 20161108. WIJS. Wijk Inzet door Jongeren en Studenten, winkelcentrum Paddepoel. foto: Pepijn van den Broeke

Parttime ondernemen
Op het ondernemerssteunpunt helpt student Bedrijfseconomie Karel Pleij (26) bijstandsgerechtigden. Die mogen in de gemeente Groningen sinds 1 oktober 2015 met behoud van uitkering ondernemende activiteiten ontplooien (in 2017 wordt dit experiment, de regeling Parttime Ondernemen in de Bijstand (PTO), geëvalueerd). ‘Rond de PTO zijn veel ingewikkelde regels waaraan de ondernemers zich moeten houden, daarbij kunnen ze wel wat hulp gebruiken’, vertelt Pleij, die de aspirant-ondernemers de basis wil verschaffen waarmee ze snel eigen inkomsten genereren waardoor ze uit de uitkering komen.
De student bedrijfseconomie vindt het mooi dat volkomen onbekenden hem vertrouwen. ‘Zo kwam er driekwart jaar geleden een man naar me toe die al een tijd in een uitkering zat. Hij wilde graag ondernemen, maar hij wist niet waar hij moest beginnen. Ik heb hem geholpen met z’n belastingaangifte en z’n boekhouding. Inmiddels maakt z’n bedrijf winst.’

Groningen 20161108. WIJS. Wijk Inzet door Jongeren en Studenten, winkelcentrum Paddepoel. foto: Pepijn van den Broeke

Roddelen in het verzorgingshuis
Naast de steunpunten voert WIJS tijdelijke projecten uit. Enthousiast gaat Hilbrants een heel rijtje langs, spiekend op de posters met post-its. ‘In een verzorgingstehuis doen studenten Toegepaste Psychologie onderzoek naar roddelgedrag. Studenten Sociaal-Juridische Dienstverlening zijn bezig met een project over voorzieningen voor minima, ze zoeken naar de formule voor een informatiepakket over die voorzieningen.’ Volgens Hilbrandst is een stage of afstudeeropdracht bij WIJS een unieke ervaring. ‘Bij een commercieel bedrijf of reguliere instelling vind je die niet snel. Hier zit een multidisciplinair team van studenten. Die verschillende opleidingsachtergronden zorgen voor een interessante dynamiek. Studenten leveren een concrete bijdrage aan de samenleving: hun onderzoek of opdracht wordt echt in de praktijk gebruikt. In principe kunnen studenten bij WIJS alles doen wat ze willen, zolang het maar toegevoegde waarde heeft voor de samenleving.’

Groningen 20161108. WIJS. Wijk Inzet door Jongeren en Studenten, winkelcentrum Paddepoel. foto: Pepijn van den Broeke

Antwoord op al uw vragen
Niels Bos (23) maakt als afstudeeropdracht voor de studie Multimedia Concepting & Design een interactieve video over WIJS. De doelgroep bestaat uit van mensen tussen de dertig en vijftig jaar die een gemiddeld tot laag inkomen en een laag opleidingsniveau hebben. ‘De video moet duidelijk maken wat WIJS voor deze doelgroep kan betekenen. De video moet antwoord geven op de eerste vragen die de mensen stellen.’ Niels liep eerder stage bij een groot reclamebureau in Amsterdam. ‘Daar was de sfeer heel anders dan hier, veel formeler. Dit is een jonge organisatie, dat merk je aan de relaxte sfeer die er hangt. We hebben veel plezier en grappen wat af, maar we kunnen ook heel serieus aan het werk zijn. Het wisselt elkaar mooi af.’ Het reclamebureau had weer andere voordelen. ‘Daar kon ik terugvallen op een grote groep experts in mijn vakgebied, dat is hier weer wat minder.’

Het kostte mij slechts een kwartiertje, maar het effect kan heel groot zijn en de dankbaarheid ook

Hans Mulder (27) liep stage bij een grootbedrijf (Univé) voordat hij aan de slag ging bij WIJS. ‘Bij Univé was ik de enige student op de afdeling. Dat maakt het direct al heel anders.’ Momenteel is hij bezig met zijn afstudeeronderzoek voor Bedrijfseconomie: hij speurt naar een methode die de maatschappelijke baten die WIJS oplevert financieel meetbaar maken. ‘Die vraag is van belang in verband met de subsidies die de gemeente aan WIJS verstrekt.’ Toch weet ook Mulder dat cijfers niet het enige zijn wat telt, juist de maatschappelijk waarde van het initiatief sprak hem aan. ‘Het leukste is om mensen te kunnen helpen met simpele vragen. Zo kwam er laatst iemand aan de balie die hulp nodig had met een sollicitatiebrief. Het kostte mij slechts een kwartiertje, maar het effect kan heel groot zijn en de dankbaarheid ook.’

Groningen 20161108. WIJS. Wijk Inzet door Jongeren en Studenten, winkelcentrum Paddepoel. foto: Pepijn van den Broeke

Het project WIJS
WIJS, een samenwerking tussen de gemeente Groningen, MJD en de Hanzehogeschool, geeft studenten de kans om praktijkervaring op te doen terwijl ze zich inzetten voor Groningse wijken.

Geïnteresseerd in WIJS? Wil je iets betekenen voor de stad? Mail dan of loop het hoofdkwartier in winkelcentrum Paddepoel (Dierenriemstraat 106-A) binnen.

Foto’s: Pepijn van den Broeke (c)