Ga naar de inhoud

Studentenwelzijn, is daar een cursus voor?

Het welzijn van Hanzestudenten krijgt meer aandacht dan ooit. 1400 uur aan cursussen, trainingen en workshops staan op de rol van het nagelnieuwe Hanze Student Support. Nynke Beintema: ‘De behoeftes van studenten staan voorop.’

‘Het leven lijkt soms steeds meer een competitie te zijn. Met winnaars en verliezers. Dat is onhoudbaar’, zei minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs op 19 maart tijdens de Nationale Onderwijs Bijeenkomst Studentenwelzijn. Aandacht voor het mentale welzijn van studenten heeft prioriteit voor de D66-minister. Ook tijdens de opening van het hogeschooljaar van de Hanze wees Van Engelshoven hogescholen en universiteiten erop dat ze er moeten zijn voor studenten. ‘Álle studenten verdienen de aandacht die ze nodig hebben om het beste uit zichzelf te halen’, benadrukte ze op 3 september in het Atrium van de Hanzehogeschool.

Studenten hebben er last van dat ze succesvol moeten zijn. Ze voelen onnodige druk

Het zijn woorden die uit de mond van Nynke Beintema hadden kunnen komen. Het beleid dat de manager Studentenzaken en Juliette Odé van stafbureau Onderwijs & Onderzoek het afgelopen jaar uitstippelden, voorziet in een forse uitbreiding van het aantal voorzieningen voor studenten. Inmiddels bestaat het pakket uit zo’n veertig workshops, cursussen, trainingen en campagnes die moeten leiden tot awareness.

Awareness, wat is dat?
‘Bewustwording. Slachtoffers van seksueel misbruik, bijvoorbeeld, studenten die kampen met een verslaving. We willen ze laten weten dat ze de niet de enigen zijn, dat de Hanze ze een luisterend oor biedt én ze kan aanraden welke stappen ze kunnen zetten om hulp te krijgen. Als ze die nodig hebben, natuurlijk.’

De voorzieningen voor studentenwelzijn worden gebundeld onder de naam Hanze Student Support. ‘Drie woorden die in twee talen mooi aangeven waarvoor we staan. We stappen dus af van Study Success Centre.’
Het woord succes heeft z’n glans de laatste jaren een beetje verloren. ‘De associatie is niet alleen maar positief meer. Studenten hebben er last van dat ze succesvol moeten zijn. Ze voelen onnodige druk. Met ons aanbod bieden we ze iets wat hen door de studie heen helpt en hen voorbereidt op de arbeidsmarkt. Hun behoeftes staan voorop. We willen het antwoord geven waar zij in hun situatie baat bij hebben. We richten ons dus niet per se op succes.’

Te veel studenten weten ons niet te vinden. We stellen voor om een portal in te richten

Het aantal deelnemers aan de cursussen en trainingen groeide de laatste jaren gestaag (van iets meer dan tweehonderd in 2016-’17 tot 350 in 2018-’19). Effectief studeren, met bijna honderd deelnemers, is veruit de populairste activiteit. Dat sluit aan bij de bevindingen van lector Rehabilitatie Lies Korevaar die ontdekte dat veel stress onder studenten samenhangt met een gebrek aan studievaardigheden, zoals het organiseren en plannen van de studie-activiteiten.

Kunnen studievaardigheden niet beter worden opgenomen in het reguliere onderwijs?
‘Daar ga ik niet over. En het hangt sowieso af van hoeveel studenten er baat bij zouden hebben. Als dat een substantiële hoeveelheid is zou je het kunnen doen, ja. Vooralsnog is het centrale aanbod via Hanze Student Support een mooi alternatief. Het biedt studenten trouwens ook de kans om met studenten in contact te komen die voor dezelfde uitdagingen staan. Dat is ook veel waard.’

Hoe zorg je ervoor dat meer studenten weten dat deze voorzieningen bestaan?
‘Te veel studenten weten ons niet te vinden. We stellen voor om een portal in te richten. Daarop moeten studenten zich snel en handig kunnen informeren over het aanbod. Voorlopig is dat alleen een digitaal adres. Misschien dat we in een later stadium gaan nadenken over een fysiek loket of bureau. Maar dat hangt ook weer van de behoefte van studenten af. Wellicht vinden ze een digitale omgeving juist prettiger. Dat hebben we nog niet onderzocht.’

Student Support biedt workshops voor Healthy Life Skills aan, wat zijn dat?
‘Korte trainingen van allerlei vaardigheden die het leven minder stressvol maken. Dan kun je denken aan een gezond gebruik van social media, aan voldoende slapen en gezond eten, maar ook aan het omgaan met geld en schulden. Ze zijn voortgekomen uit de verkenning die de projectgroep Healthy Life Skills van Juliette het afgelopen jaar heeft gedaan. In die verkenning is vooral goed geluisterd naar de suggesties van studenten.’

Student Support: 1400 uur studentenwelzijn
Hanze Student Support biedt zo’n 1400 uur aan cursussen, trainingen en workshops. Ze worden gegeven door docenten van de Hanzehogeschool en extern deskundigen. In totaal raamt Studentenzaken de kosten van deze activiteiten voor studententenwelzijn op 217.000 euro per jaar. De werkelijke kosten die de Hanze uittrekt voor het bevorderen van studentenwelzijn zijn veel groter. In die 217.000 zijn de bedragen die gemoeid zijn met studieloopbaanbegeleiding, de studentenarts en het decanaat (die ongeveer vijf volledige banen behelzen) niet inbegrepen. Net zo min als de kosten die gepaard gaan met de aanstelling van studentenpsychologen.