Ga naar de inhoud

Student&Site: studiebegeleider eFaqt

Studeren, sommige studenten leren het nooit en andere kunnen wel een steuntje in de rug gebruiken. Voor hen is eFaqt.com een handig hulpmiddel. En het kost geen kont. Voor een uitgeklede versie betaal je geen cent en voor twee euro heb je een variant met toeters en bellen, zoals de herinneringsmailservice en mindmapmogelijkheid. Inefficiënte studenten leren zonder zich vooraf een idee te vormen van de opzet van een boek en ze stellen zich geen vragen. Nou, eFaqt dwingt ze gewoon. Bij iedere tekst, hoofdstuk, paragraaf en alinea kan de student vragen en antwoorden noteren op een digitaal vraag-en-antwoordkaartje. En nog mooier: hij heeft toegang tot de bijdragen van andere studenten. (Twee mensen weten meer dan één en alle studenten van Nederland die het te bestuderen boek lazen, weten natuurlijk nog veel meer.) Misschien tref je op eFaqt wel de vragen die de docent tijdens een tentamen stelt! Daarnaast biedt de site studeertips als slaap lekker uit, en drink geen koffie, maar water. Nadeeltjes zijn dat de site zich beperkt tot hele boeken (je moet een ISBN-nummer invullen) en het gegeven dat de site pas echt nuttig wordt als er veel studenten meedoen. Maar dat lijkt een kwestie van tijd. De leden van Ergasia, de studievereniging van de opleiding Human Resources Management van de Hanzehogeschool, besloten tijdens een voorlichtingsbijeenkomst op 5 maart in de Marie KamphuisBorg ter plekke om gezamenlijk met een boek aan de slag te gaan. 
De naam eFaqt is natuurlijk briljant, hij doet eigentijds aan, je leest er effect in én, helemaal niet te versmaden: FAQ betekent Frequently Asked Questions. Welke student is er nu niet benieuwd naar veel gestelde (tentamen)vragen?