Waarom stoppen er zoveel Hanze-eerstejaars?

In het studiejaar 2022-’23 viel 34,5 procent van de Hanze-eerstejaars uit, meer dan ooit. Waarom?

Zara (18) begon vorig jaar met haar studie Tourism Management aan de NHL Stenden Hogeschool. ‘Tijdens de open dag klonk het allemaal erg leuk. Vier jaar lekker op reis gaan en er is later ook nog eens veel werk in. Dat moet helemaal goedkomen, dacht ik.’ Maar in de herfstvakantie besloot Zara met de studie te stoppen.
Ook Bobbie (19) stopte in het eerste jaar. Hij deed Medisch Beeldvormende en Radiotherapeutisch Technieken (MBRT) op de Hanze. ‘Het was een leuke opleiding en áls ik ga studeren kies ik misschien wel weer voor MBRT. Maar het was niet het juiste moment voor mij om te studeren.’

Om optimaal gebruik te maken van de heringevoerde studiebeurs lieten sommige studenten zich uitschrijven

Aan de cijfers te zien zijn Zara en Bobbie twee van de vele hbo-studenten die vorig jaar zijn gestopt met de studie. Op de Hanzehogeschool was er in het studiejaar 2022-2023 een iets hogere eerstejaarsuitval dan in de pre-coronajaren (34,5 procent in 2022 tegenover 33,9 procent in 2018).

Volgens Hanze-woordvoerster Pernille Claessen zijn er meerdere verklaringen voor de hogere studie-uitval (Claessen spreekt hier over de algehele uitval, niet die van enkel de eerstejaars, red.). ‘In september 2023 werd de studiebeurs ingevoerd. Om daar optimaal gebruik van te maken hebben sommige studenten zich in 22-23 laten uitschrijven. Dat heeft de uitvalcijfers opgedreven. Het kan ook zijn dat het bindend studieadvies een rol speelde bij de hogere uitval. Door de coronapandemie mochten studenten twee jaar doen over het halen van de BSA-norm. Daardoor is het aantal studenten dat ná het eerste jaar uitviel gestegen.’

‘De manier van lesgeven speelt zeker een rol’

Robin Hofman van Lijst STERK, die met zes leden deel uitmaakt van de medezeggenschapsraad van de Hanze, denkt dat de uitval op de Hanze te maken heeft met de snelle curriculumveranderingen. ‘De manier waarop het onderwijs wordt gegeven speelt zeker een rol. Social Work heeft vorig jaar bijvoorbeeld een compleet nieuw curriculum gekregen. Maar de studenten misten daarin colleges. Studenten die daar niet tevreden over waren, gingen toen maar college volgen bij een andere opleiding.’ (Die studenten zijn geen uitvallers, maar collegelopen bij een andere opleiding is niet bevorderlijk voor het gevoel van verbondenheid met Social Work, en een gebrek aan verbondenheid is één van redenen voor uitval, red.)

Voor Zara pakte het onderwijs anders uit dan ze had verwacht. ‘De opleiding had wel informatie gegeven, maar die was erg breed. Zo ontdekte ik pas op school dat ik alles in groepjes moest doen, terwijl ik had gehoopt dat ik meer zelfstandig zou kunnen werken.’ Ook het reizen van Tourism Management had Zara zich anders voorgesteld. ‘Ze hadden gezegd dat we in oktober ons eerste reisje zouden maken, maar dat hebben we niet gedaan. Uiteindelijk zou ons eerste reisje pas in maart plaatsvinden. Onze studenten-mentoren vertelden me dat dit behoorlijk wat geld ging kosten. Duizend euro, voor vier dagen.’

‘Tijdens corona moest ik flink leren, maar op de één of andere manier lukte dat niet’

MBRT was voor Bobbie wél wat hij had verwacht, maar het leren voor tentamens en het volgen van colleges vielen hem zwaar. ‘Ik had verwacht dat ik juist goed zou leren voor mijn eerste tentamen, maar ik had totaal geen motivatie. Ik kwam vaak niet opdagen en vond het zonde om mijn tijd te verdoen. Ik denk dat ik een te hoge druk voelde om de deadline te halen.’
Bobbies motivatie was al tijdens de coronapandemie af gaan nemen. ‘Vanwege de maatregelen moest ik vaak thuis leren. Toen mijn examen steeds dichterbij kwam, moest ik echt flink leren, maar op de één of andere manier lukte het niet. Ik was vooral de hele dag aan het chillen.’
Bobbie en Zara kennen veel leeftijdsgenoten die stoppen met hun studie. ‘Ik denk dat mensen zich vooraf meer moeten verdiepen in de opleiding’, zegt Zara. ‘Tijdens de middelbare-schoolperiode heb ik nooit een docent gehoord over de mogelijkheden tijdens open dagen. Door de coronatijd zat ik veel thuis. Voor mijn gevoel moest ik ineens heel snel een keuze maken.’

Lijst Sterk wil dat de Hanze meer doet om uitval te voorkomen

Volgens Bobbie hebben sociale media een grote invloed. ‘Ik denk dat de druk op jongeren steeds groter wordt. Je móet succes hebben, je móet veel verdienen. Maar veel verdienen is niet haalbaar met een normale studie. Op sociale media zie je veel mensen met geld en dikke auto’s. Hierdoor voel ik de druk om veel geld te verdienen.’

Lijst Sterk wil dat er meer aandacht komt voor de uitval van studenten. ‘Het wordt als normaal gezien dat een deel van de studenten uitvalt’, zegt Robin Hofman. ‘Vooral in het eerste jaar. Wij willen dat er meer wordt gedaan om de uitval te voorkomen. Daarvoor moet je goed kijken op welke manier en waarom deze studenten uitvallen.’

Open dagen en meeloopdagen, laat je goed voorlichten

Hanze-woordvoerster Pernille Claessen stelt dat de Hanze al heel veel doet om uitval te voorkomen. ‘De eerste 100 dagen zijn cruciaal, daarvoor heeft de Hanze een heel programma opgesteld om de verbondenheid tussen de student en opleiding moet vergroten. Daarnaast wil de Hanze af van het Bindend Studieadvies, wat de stress kan verminderen. Daarvoor zou een Persoonlijk Studieadvies moeten komen, wat veel meer aansluit op de persoonlijke ontwikkeling van de studenten.’
Claessen raadt aanstaande Hanze-eerstejaars aan zich goed te laten voorlichten. ‘Open dagen zijn daar zeer geschikt voor. Maar ik zou ook iedere scholier aanraden om mee te doen aan een meeloopdag.’
Op de komende open dagen zal Zara zeker geen verstek laten gaan. ‘Vorig jaar was ik minder gemotiveerd om naar de open dagen te gaan. Nu weet ik beter wat ik wil en kan ik gerichte vragen stellen. Ergotherapie of Social Work op de Hanze lijken me erg leuk.’
Bobbie neemt nog even de tijd. ‘Ik wil sparen om een jaar in Spanje te wonen en te ontdekken wat ik wil. Het liefst zou ik niet meer willen studeren, maar misschien denk ik daar later anders over. Ik zou graag iets voor mezelf beginnen en wat dat is… dat wil ik in Spanje ontdekken.’