Wéér gedonder op Vindicat, maar is al dat gemopper wel terecht?

Wéér gedonder op Vindicat. Wéér gedoe met ontgroeningen en alom gemopper. Maar wie goed kijkt, moet bekennen: Vindicat boekt vooruitgang.

Er was dus geen nuldejaars die moest worden gereanimeerd, wel één die in het ziekenhuis belandde en meerdere studenten die onwel werden. Sikkom en het Dagblad van het Noorden reconstrueerden wat er op woensdag 23 augustus plaatsvond bij studentenvereniging Vindicat. Daar begonnen 470 nieuwelingen aan de zogeheten binnenweek, het tweede deel van de introductieperiode die men geen ontgroening meer noemt, maar het stiekem toch nog steeds wel een beetje is.

Oké, ze blijven anoniem, maar er zijn wel degelijk nieuwelingen die hun mond opentrekken

Uit de reconstructie blijkt dat Vindicat de afgelopen jaren wel wat stappen heeft gezet. Al eeuwen geldt dat wat er tijdens de introductieperiode gebeurt, binnenskamers moet blijven. Dit jaar, en dat is zonder meer vooruitgang, zijn er nieuwelingen die hun mond wél opentrekken. Anoniem weliswaar, maar toch, ze zeggen meer dan de buitenwereld de afgelopen decennia heeft gehoord. Dat de feuten lange tijd dicht op elkaar op houten plankjes moeten zitten, bijvoorbeeld. Dat ze worden toegeschreeuwd en afgeblaft. Ja, dat vermoedden we al, en het is dus ook zo. Maar welke niet-Vindicater kende het verschijnsel zoemen? Volgens Sikkom: ‘De leden moeten hun ogen afdekken met hun vingers, hun duimen in de oren stoppen en dan een zoemgeluid maken.’
Nou ja, een beetje raar en leuk is anders, maar doe vooral wat je niet laten kunt.

Adriaan geeft een beeld van de regels zoals ze op papier staan, de nuldejaars zet uiteen hoe ze in de praktijk (niet) werden toegepast

Dat tijdens het gezoem verscheidene studenten onwel werden, ligt vermoedelijk niet aan het zoemen, maar aan de warmte ‘op de kroeg’ en aan vochtgebrek. Eén van de aanwezigen stelt dat de nuldejaars in vijf uur slechts twee keer water mochten drinken. Vindicat-rector Adriaan Zoetmulder bestrijdt dat. Kan dat allebei waar zijn? Ja. Adriaan geeft een beeld van de regels zoals ze op papier staan, de anonieme nuldejaars zet uiteen hoe ze in de praktijk (niet) werden toegepast (en misschien wel door één rotte appel in een verder onberispelijke fruitmand).
Positief is dat Vindicat ingreep toen het misging. Of er nu 25 nieuwelingen onwel werden of tien tot vijftien (zoals de Veiligheidsregio en de rector beweren), men deed wat men volgens het draaiboek moest doen: de hulpdiensten inschakelen. Dat laat zien dat de verantwoordelijken hun verantwoordelijkheid namen.

Een nare avond, veel mensen die er niet bij waren zullen het daar roerend mee eens zijn

Het hoogtepunt van de reconstructie is het eindoordeel dat rector Zoetmulder velt. Hij spreekt van ‘een vervelende en nare avond’. Veel mensen die er niet bij waren zullen dat roerend met hem eens zijn. Dat de Vindicaters die er wel bij waren hun kritiek nu tamelijk open uiten, zegt echter veel meer. Het biedt zelfs hoop op de nieuwe cultuur die de bestuurders de laatste jaren nastreven. Misschien staan de nieuwe leden volgend jaar wel gewoon met naam en toenaam in de krant.