Hanze informeert internationals onvoldoende en de website is een wirwar.

Ook de Hanze informeert internationals onvoldoende en de website is onoverzichtelijk. Dat vinden Alba en Saskia, en ze zijn waarschijnlijk niet de enigen.

‘Ik had kennelijk een subsidie kunnen aanvragen’, zegt conservatoriumstudente Alba González Blanco (24), ‘maar informatie daarover heb ik nergens kunnen vinden. Nu betaal ik dus alles zelf.’ Alba vindt de informatie die de Hanze verstrekt slecht toegankelijk, onduidelijk en soms dus zelfs niet te vinden. Het is een beeld dat veel internationale studenten in Nederland zullen herkennen.

Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO), de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) en het Erasmus Student Network (ESN) brachten in augustus de resultaten van hun Annual International Student Survey naar buiten. Wat bleek: zeventig procent van de buitenlandse studenten is niet op de hoogte van het recht op een studielening en het studentenreisproduct. Van verzekeringen zijn de internationals beter op de hoogte, maar ook daarvan weten 37 van de honderd studenten niet hoe ze die moeten regelen.

‘Best frustrerend’, vindt Saskia, ‘want je krijgt het gevoel dat je belangrijke informatie mist’

Congratulations! You are now officially enrolled at Hanze University of Applied Sciences! Zo luidt de aanhef van de mail waarmee de Hanzehogeschool Saskia Lehman (22) afgelopen zomer verwelkomde. Verdere inlichtingen over haar verhuizing naar Groningen en wat zij daarvoor moet doen staan er niet in. Voor vragen verwijst de mail Saskia naar de www.hanzegroningen.nl, een link die niet werkt. Een foutje, laat de Hanze achteraf weten. Wel een fout die hun niet eerder was opgevallen. (De juiste link is www.hanzegroningen.eu, de Engelstalige website van de Hanze.)

Dit is niet het enige foutje waar buitenlandse studenten tegenaanlopen. De Hanze-website linkt Alba en Saskia meerdere malen door naar Nederlandstalige webpagina’s. ‘Best frustrerend’, zegt Saskia, ‘want je krijgt het gevoel dat je belangrijke informatie mist.’ De Hanzewoordvoerder erkent dat het inderdaad een keer kan gebeuren dat ‘een link naar een Nederlandse pagina verwijst, maar in principe zou dit niet het geval mogen zijn.’

‘Al die linkjes, het is chaos, je moet veel doorklikken en nieuwe pagina’s en websites openen’

Een dag na haar toelating ontvangt Saskia een uitgebreide mail met goede tips over huisvesting. Het kost wat tijd, moeite en geduld, maar uiteindelijk vindt ze een fijne woonruimte in een gezellig huis.

Weer drie weken later krijgt Saskia van de opleiding Fysiotherapie een mail over de boeken die zij moet aanschaffen en de plek waar zij haar rooster kan vinden. Onderin die mail staat een verwijzing naar Information from the International Office. Die bevat een link naar de pagina over verzekeringen, een link naar informatie over het openbaar vervoer, en een link over het inschrijven bij de gemeente.

‘Al die linkjes, het is chaos’, vindt Alba. Als je een informatiepagina van de Hanze bezoekt, tref je daar meestal niet de info op die je zoekt. ‘Je moet veel doorklikken en nieuwe pagina’s en websites openen. Om een volledig plaatje te krijgen ben je vele webpagina’s verder. Ik kreeg het gevoel dat ik alles zelf moest uitzoeken.’

Dit is precies wat Saskia deed. Zo vond zij een webinar, waarin internationals die al in Groningen studeren de nieuwelingen vertellen wat ze kunnen verwachten en waarop ze moeten letten. Volgens de Hanzehogeschool zijn er meerdere webinars per jaar en krijgen studenten hiervoor een uitnodiging. Maar Saskia weet het heel zeker: zo’n uitnodiging heeft zij nooit ontvangen.

Er zijn weer twee weken verstreken als Saskia opnieuw een mail ontvangt. Dit keer van het Hanze International Student Team dat haar uitnodigt voor de Welcome Day die plaatsvindt op de vrijdag vóór de officiële start van het jaar. Saskia vindt op die dag veel informatie, vooral over de verzekeringen die nodig zijn in Nederland. ‘Wel jammer voor de studenten die niet naar de welkomstdag kunnen komen’, vindt Saskia. Deze internationals moeten het volgens Saskia dus doen met de gebrekkige informatie waarmee zij zelf nauwelijks uit de voeten kon.

Alba en Saskia wisten überhaupt niet dat DUO bestond, laat staan dat ze aanspraak op studiefinanciering konden maken

Het slechtst geïnformeerd voelen buitenlandse studenten zich over de financiële aspecten van het studeren in Nederland. Internationals zijn volgens de jaarlijkse landelijke enquête niet goed op de hoogte van hun recht op studiefinanciering en studenten-ov.
In Groningen lijkt dit niet anders. Onder bepaalde voorwaarden kunnen internationals namelijk aanspraak maken op studiefinanciering en het studentenreisproduct.

Alba en Saskia waren hiervan niet op de hoogte. Zij wisten überhaupt niet dat DUO bestond, laat staan dat ze aanspraak op studiefinanciering konden maken. De Hanzehogeschool heeft hen hierover niet geïnformeerd. Alba had wellicht een conservatoriumbeurs kunnen krijgen, maar ook hierover is haar niets verteld. Nu betaalt ze alles uit eigen zak. Een grote kostenpost en extra stress.

Wat de precieze redenen zijn voor de gebrekkige communicatie met internationale studenten, blijft onduidelijk. Wel zegt de woordvoerster van de Hanze dat de website grondig wordt vernieuwd. ‘Buitenlandse studenten werken mee aan het perfectioneren van de internationale pagina’s en de Engelstalige informatievoorziening.

Foto (fragment): Susan Q Yin